Bieżące opłaty

 
OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK 2021

 

WPŁATY NA NUMER KONTA

09124039431111000041319374

Z DOPISKIEM: OPŁATA ZA INTERNAT I WYŻYWIENIE

oraz z imieniem i nazwiskiem wychowanka

lub

W KASIE ZESPOŁU SZKÓŁ

 

Uczniowie SMS – 560,00 zł w tym:

 – pobyt w internacie ( wyżywienie + zakwaterowanie) – 560,00 zł

 

Uczniowie pozostali 464,00 zł w tym:

– wyżywienie – 304,00 zł (tylko dni zajęć edukacyjnych)

 – zakwaterowanie -160,00 zł

 

Płatność do 11 października br.