Porządkowanie grobów

Na Zespole Szkół i wychowankach internatu zawsze można liczyć.

Uczniowie Zespołu Szkół w Policach a zarazem wychowankowie internatu po raz kolejny bezinteresownie i chętnie posprzątali groby na starym cmentarzu w Policach.

Nasi wolontariusze porządkowali zaniedbane groby by ocalić je od zapomnienia

http://cmentarze.police.pl/aktualnosci/

https://www.tvpolice.com.pl/wiadomosci/4353,wolontariusze-porzadkowali-zaniedbane-groby-by-ocalic-je-od-zapomnienia

wychowawcy:

Anna Chudzik

Andrzej Kościołek

Mariusz Karwowski