Medyczni w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych

28 października br. roku uczniowie klasy medycznej 3LA oraz uczniowie 3LD wzięli udział w wycieczce dydaktycznej do Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Podczas wizyty uczestnicy wycieczki poznali specyfikę tego zakładu, polegającą między innymi na sortowaniu odpadów selektywnie zebranych, przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych, kompostowaniu odpadów biodegradowalnych. Zostali zapoznani z wykorzystywanymi procesami biotechnologicznymi do przetwarzania i usuwania odpadów. Zwrócili uwagę na to, że pracownicy wykonują swoją pracę w trudnych warunkach.

Uświadomili sobie, że ten zakład zajmuje się gospodarowaniem odpadami pochodzącymi z naszych domów!

Dowiedzieli się również, jakie podstawowe błędy popełniają mieszkańcy przy segregowaniu śmieci.

Bardzo ważnym efektem wycieczki było uzmysłowienie uczniom faktu, że każdy człowiek ponosi odpowiedzialność za otaczające go środowisko.

Aleksandra Szafirska