Cultural Schoolnet

Miło mi poinformować, że wracamy do realizacji projektu Cultural Schoolnet. Dotychczasowe opóźnienie w realizacji tej inicjatywy było spowodowane sytuacją epidemiologiczną i związanym z tym wycofaniem się hiszpańskiego partnera z La Corunii. Udało nam się jednak znaleźć nowego partnera z miasta Sabadell, położonego 14 km od Barcelony, dopasowaliśmy program do nowego miasta. Wylot z Berlina do Barcelony odbędzie się 14 listopada, powrót 20 listopada. Przeprowadzono rekrutację i zaczynamy od napisania obszernego listu po angielsku, w którym uczeń przedstawi się koledze/koleżance z Hiszpanii. W liście opisze swoją szkołę, klasę, zainteresowania, rodzinę – na ok. stronę formatu A-4. Wkrótce też rozpoczną się działania w formie zajęć z nauczycielem języka hiszpańskiego, angielskiego i pedagogiem. W najbliższym czasie odbędzie się też spotkanie informacyjne dla rodziców uczestników tego przedsięwzięcia, w formie rozmowy online na Teamsach (z konta ucznia) w tę sobotę (23.10.) o godzinie 16.00. Tego dnia udzielone zostaną odpowiedzi na bieżące pytania na temat obecnej sytuacji w projekcie.

Kamila Kozub
Małgorzata Głuszyk