Konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego w roku szkolnym 2021-2022

W roku szkolnym 2021/2022 Zachodniopomorski Kurator Oświaty organizuje następujące konkursy przedmiotowe dla uczniów szkół podstawowych z województwa zachodniopomorskiego:

 • Konkurs Języka Polskiego,
 • Konkurs Matematyczny,
 • Konkurs Chemiczny,
 • Konkurs Biologiczny, 
 • Konkurs Geograficzny,
 • Konkurs Języka Angielskiego,
 • Konkurs Języka Niemieckiego,
 • Konkurs Fizyczny,
 • Konkurs Historyczny,
 • Konkurs Wiedzy o Społeczeństwie.

Zakresy wiedzy i umiejętności na poszczególne konkursy zostały dokładnie uszczegółowione na stornie KO w Szczecinie www.kuratorium.szczecin.pl w zakładce Kuratorium – Konkursy Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty są zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu ośmioklasisty, co jest równoznaczne z uzyskaniem z niego najwyższego wyniku oraz przyjmowani są do wybranej szkoły na kolejnym etapie kształcenia w pierwszej kolejności. Szczegółowy sposób wyłaniania laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych określa Ramowy Regulamin Konkursów Przedmiotowych w roku szkolnym 2021/2022 stanowiący załącznik do niniejszej wiadomości.

Konkursy organizowane są w formie trzystopniowej:

 1. I etap – szkolny, przeprowadzany w szkołach macierzystych
 2. II etap – rejonowy, przeprowadzany w szkołach macierzystych, a koordynowany przez wskazane szkoły koordynujące konkursy na terenie powiatów/miast; zwanych dalej „szkołami powiatowymi”
 3. III etap – wojewódzki, przeprowadzany w „szkołach powiatowych”

Regulamin

Terminarz