Szczepienia uczniów w wieku 12 – 18 lat

Szanowni Państwo,
17 września 2021r. na terenie naszej szkoły będzie gościł mobilny punkt szczepień koordynowany przez OSP Police oraz OSP Trzebież. Kwalifikacji do szczepienia dokonywał będzie lekarz w punkcie mobilnym. Istniej możliwość zaszczepienia dzieci od 12 do 15 roku życia oraz innych uprawnionych osób. Zainteresowany szczepieniem swojego dziecka rodzic zobowiązany jest przesłać do sekretariatu uczniowskiego deklarację oraz wypełniony kwestionariusz dostępny na stronie www.zspolice.pl do 15.09.21r.
Według rekomendacji MEiN rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia dziecka, wymagana jest natomiast jego zgoda wyrażona na formularzu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Rodzic może upoważnić inną osobę, która podczas szczepienia będzie towarzyszyła dziecku i sprawowała nad nim faktyczną opiekę. Szczepienia są dobrowolne. Dodatkowych informacji można uzyskać 91 424 13 06 w.111 Agata Jarymowicz dyrektor Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach

Deklaracja_na_szczepienia

Kwestionariusz