Kursy języka niemieckiego

Zapraszamy na kursy języka niemieckiego przygotowujące do kontynuowania nauki w Szkole Europejskiej Niemiecko – Polskim Gimnazjum EDPG Löcknitz. Kurs będzie odbywał się 4 godziny w tygodniu (2 x 45 min). Koszt kursu 380 zł miesięcznie.

10 września 2021r. – ostateczny termin przyjęcia zgłoszenia woli uczestnictwa w kursie języka niemieckiego  na drukach dostępnych poniżej.

17 września 2021 r. godz. 16.00 – spotkanie organizacyjne dla rodziców,  test poziomujący uczestników kursu.

22 września 2021 r.  podanie do informacji rodzica przydział ucznia do grupy zgodnie z wynikiem testu poziomującego.

od 04 październik 2021 r. rozpoczęcie kursu języka niemieckiego

Prosimy o odesłanie druku na adres e-mail: sek@zspolice.pl

Druk zgłoszeniowy