REGULAMIN WEWNĄTRZSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs przeprowadzony w Zespole Szkół im I. Łukasiewicza w Policach
 • Organizatorami konkursu są  nauczycielki języka niemieckiego w ZespoleSzkół im I. Łukasiewicza w Policach: Marzena Jakubiszyn oraz Agnieszka Wyrwicz
 • Adresatami konkursu są uczniowie klas szóstych, siódmych oraz ósmych Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół

II. Cele konkursu:

 • Rozbudzanie zainteresowania językiem obcym
 • Poszerzanie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
 • Doskonalenie umiejętności rozumienia tekstów pisanych w j. niemieckim
 • Przybliżenie geografii, historii, systemu politycznego, kultury i innych ciekawostek dotyczących krajów D‐A‐CH‐L.

III. ZASADY KONKURSU

 • Zakres konkursu obejmuje wiadomości z historii, geografii, polityki, sportu oraz kultury (filmu, muzyki, literatury) krajów niemieckojęzycznych.
 • Konkurs odbędzie się w języku polskim oraz niemieckim
 • Konkurs będzie obejmował jeden etap ‐ forma pisemna – test ‐ około 45 minut
 • Każdy uczestnik otrzyma szczegółowe zagadnienia, które umożliwiąprzygotowanie się do konkursu:
 • ZAGADNIENIA  (OGÓLNIE)
  1. Mapy i flagi krajów niemieckojęzycznych
  2. Stolice państw, powierzchnia, ludność 
  3. Symbole tablic rejestracyjnych
  4. Podział administracyjny / Landy/ Kantony /Szczyty górskie/ Rzeki  
  5. Największe miasta
  6. Gospodarka/ gałęzie/rozwój
  7. Godło
  8. Prezydent/ Kanclerz / Hitler/ kapitulacja Niemiec
  9. Mur berliński
  10. Zjednoczenie Niemiec
  11. Znane niemieckie firmy
  12. Zespoły muzyczne
  13. Marki samochodowe
  14. Znani wynalazcy i wynalazki
  15. Religia / Styl życia
  16. Języki urzędowe w Szwajcarii
  17. Znane postaci : film, literatura, muzyka, nauka, sport, polityka
 •  Uczniowie, którzy zajmą  trzy pierwsze miejsca, otrzymają dyplom oraz nagrodę rzeczową