Egzaminy do EDPG w Löcknitz/diagnoza po klasie VII z języka niemieckiego

W połowie maja 2021 w naszej szkole odbyły się egzaminydo EDPG w Löcknitz  połączone z diagnozą wiedzy i umiejętności z języka niemieckiego  po klasie VII szkoły podstawowej. W diagnozie wzięło udział 60 uczniów  klas VII.

Egzamin pisemny składał się z: części gramatycznej, części sprawdzającej umiejętność czytania ze zrozumieniem,  słuchania a także redagowania  dłuższej wypowiedzi pisemnej (list do kolegi/koleżanki). Otrzymanie minimum 60 % punktów z tej części diagnozy uprawniało do uczestnictwa w części ustnej egzaminu. Wynik taki uzyskało ośmioro uczniów klas VII.

Egzamin ustny polegał na przedstawieniu prezentacji w języku niemieckim na dowolnie wybrany przez siebie temat oraz rozmowie  z nauczycielem również w j. niemieckim.

Do tej części egzaminu przystąpiło dwoje uczniów naszej szkoły. Obie prezentacje dotyczyły zainteresowań uczniów, które przedstawili w bardzo atrakcyjny sposób. Oboje również uzyskali wystarczającą ilość punktów, aby móc kontynuować dalszą naukę od września 2021 w gimnazjum i liceum w Löcknitz.

Gratulujemy uczniom klas VII wyników oraz życzymy  dalszych sukcesów w nauce języka niemieckiego!

Marzena Jakubiszyn
Agnieszka Wyrwicz